POSZUKUJESZ WYDAWNICTW PODRÓŻNICZYCH O NIEMCZECH?
ZAPRASZAM DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ "BEZDROŻA"BADENIA-WIRTEMBERGIA  BAWARIA  BRANDENBURGIA  MEKLEMBURGIA-POMORZE PRZEDNIE  NADRENIA-PALATYNAT  NADRENIA-PÓŁNOCNA WESTFALIA  SAARA  SAKSONIA  SAKSONIA ANHALT  LUDOLFINGOWIE  DYNASTIA SALICKA  HOHENSTAUFOWIE  HOHENZOLLERNOWIE  WETTYNOWIE  WELFOWIE  LUKSEMBURGOWIE  WITTELSBACHOWIE  HABSBURGOWIE  ZARYS HISTORII NIEMIEC

BERLIN   BERLIN - ZARYS HISTORII   BERLIN - GALERIA ZDJĘĆ
ALTÖTTING   ALTÖTTING - GALERIA ZDJĘĆ
MARKTL AM INN   MARKTL AM INN - GALERIA ZDJĘĆ
DREZNO - GALERIA ZDJĘĆ
BOPPARD - GALERIA ZDJĘĆ

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC
NIEMCY
RFN

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
BRD

INFORMACJE PODSTAWOWE
Położenie: Niemcy leżą w Europie Środkowej, nad Morzem Bałtyckim i Morzem Północnym
Powierzchnia: 357 028 km2, w tym:
ląd: 349 223 km2
wody: 7 798 km2
Granice: 3 621 km, w tym z :
Austrią - 784 km, Belgią - 167 km, Czechami - 646 km, Danią - 68 km, Francją - 451 km, Luksemburgiem - 138 km, Holandią - 577 km, Polską - 456 km i Szwajcarią - 334 km.
Długość wybrzeża: 2 389 km
Najniżej położony punkt: Neuendorf bei Wilster -3,54 m
Najwyżej położony punkt: Zugspitze 2 963 m n.p.m.
Liczba ludności: 82 400 996 (VII 2007)
Skład etniczny: Niemcy - 91,5%, Turcy - 2,4% i inni (m.in. Grecy, Włosi, Polacy, Rosjanie)
Religie: protestantyzm (34%), katolicyzm (34%), islam (3,7%) i inne
Stolica: Berlin
Główne miasta: Hamburg, Monachium, Kolonia
Języki: niemiecki
Waluta: 1 euro = 100 eurocentów
Głowa państwa: prezydent federalny Horst Kohler od 1 lipca 2004 roku
Szef rządu: kanclerz Niemiec Angela Dorothea Merkel od 22 listopada 2005
Komunikacja:
porty lotnicze - 550 (2007 r.),
linie kolejowe - 48 215 km (2006 r.),
drogi - 231 581 km, w tym 12 200 km dróg ekspresowych(2005 r.),
drogi wodne - 7 467 km (2006 r.)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Państwo składa się z 16 krajów związkowych (landów) -nie jest to podział administracyjny- w tym trzy miasta wydzielone:
Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Berlin - miasto wydzielone, Brandenburgia, Brema - miasto wydzielone, Hamburg - miasto wydzielone, Hesja, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Dolna Saksonia, Nadrenia Północna-Westfalia, Nadrenia-Palatynat, Saara, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Szlezwik-Holsztyn, Turyngia.

USTRÓJ POLITYCZNY
Państwo niemieckie jest republiką federalną. Ustrój oparty jest na konstytucji z 23 maja 1949 roku, która była wielokrotnie nowelizowana.
W myśl ustawy zasadniczej państwo tworzy 16 krajów związkowych (landów), które mają charakter państw o ograniczonej suwerenności.
Każdy z krajów związkowych posiada własną konstytucję, ograniczone prawa utrzymywania stosunków międzynarodowych, własny rząd,parlament i sądownictwo. Każdy land posiada swoich przedstawicieli w Radzie Związku (Bundesrat), wybieranych proporcjonalnie do liczby mieszkańców kraju.
Władza ustawodawcza należy do Parlamentu Związkowego, składającego się z dwóch izb:
- Izba Związku (Bundestag) jest reprezentacją ogólnopaństwową. Zasiadają w niej deputowani wybierani w wyborach przeprowadzanych na terenie całej republiki. Bundestag dokonuje wyboru kanclerza na wniosek prezydenta, kontroluje prace rządu i uchwala ustawy.
- Rada Związkowa (Bundesrat) składa się z delegatów rządów poszczególnych krajów związkowych. Posiada ograniczone uprawnienia ustawodawcze i nie bierze udziału w pociąganiu rządu do odpowiedzialności politycznej.
Władzę wykonawczą reprezentuje prezydent i kanclerz federalny ze swoim rządem.
- Prezydent wybierany jest na kadencję pięcioletnią (z możliwością ponownego wyboru) przez Zgromadzenie Związkowe Bundesversammlung) składające się w połowie z członków Bundestagu i w drugiej połowie z członków wybranych przez przedstawicielstwa narodowe krajów związkowych. Prezydent reprezentuje państwo na zewnątrz, zawiera umowy z innymi państwami, wskazuje kandydata na urząd kanclerza i posiada prawo łaski. Nie odpowiada politycznie przed parlamentem.
- Kanclerz (Bundeskanzler) kieruje pracami rządu i określa jego skład. Rząd federalny składa się więc z kanclerza i ministrów związkowych.
Władza sądownicza opiera się na systemie sądowniczym, który obejmuje:
- Sądy zwykłe, zajmujące się sprawami kryminalnymi i cywilnymi,
- Sądy wyspecjalizowane zajmujące się sprawami administracyjnymi,
- Sądy konstytucyjne badają zgodność aktów prawnych z konstytucją.

PARTIE POLITYCZNE
Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD), Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU), bawarska Unia Chrześcijańsko-Społeczna (CSU),Wolna Partia Demokratyczna (FDP), Zieloni.

GOSPODARKA
Niemcy zajmują pierwsze miejsce w Europie pod względem wielkości produkcji przemysłowej. Wydobywa się węgiel kamienny i brunatny(Zagłębia: Ruhry, Saary, Dolnoreńskie, Saskie, Łużyckie), ropę naftową i gaz ziemny (Dolna Saksonia, nad rzeką Ems), rudy cynku i ołowiu (Rudawy, Reńskie Góry Łupkowe, Harz), sole potasowe (koło Hanoweru, nad rzeką Werra i w okolicach gór Harz), sól kamienną.
Silnie jest rozwinięty przemysł chemiczny, maszynowy, stoczniowy, optyczny (zakłady "Zeiss" w Jenie, "Pentacon" w Dreźnie), włókienniczy, elektroniczny, hutnictwo metali oraz przemysł samochodowy (zakłady Volkswagena, Opla, Forda, Mercedesa).
Rolnictwo opiera się głównie na uprawie zbóż, ziemniaków, buraków cukrowych, roślin oleistych,pastewnych, warzyw oraz chmielu, z którego wytwarza się ponad 5000 gatunków piwa. W dolinach Renu i Mozeli uprawia się winorośl. Wysoki poziom osiągnięto w hodowli bydła
i trzody chlewnej.
Struktura zatrudnienia (1999):
- usługi: 63,8%
- przemysł: 33,4%
- rolnictwo: 2,8%
Eksport - główni partnerzy: Francja (9,5%), USA (8,7%), Wielka Brytania (7,3%), Włochy (6,7%) - (2006).
Import - główni partnerzy: Holandia (11,8%), Francja (8,5%), Belgia (7,2%), Chiny (5,9&) - (2006).

WARUNKI NATURALNE
Występują cztery główne jednostki fizyczno-geograficzne, które układają się równoleżnikowo
i różnią się budową geologiczną i typami krajobrazu. Idąc z północy na południe, są to: Nizina Niemiecka, Średniogórze Niemieckie, Wyżyna Bawarska i Alpy.
Nizina Niemiecka jest najrozleglejszą krainą z pojezierzami Szlezwicko-Holsztyńskim
i Meklemburskim na północy i nizinami Munsterską,Kolońską i Lipską na południu. Przez Nizinę Niemiecką płyną największe rzeki kraju; Ren, Ems, Wezera, Łaba (uchodzące do Morza Północnego) oraz graniczne Odra i Nysa Łużycka (uchodzące do Morza Bałtyckiego). Do głównych rzek należą także: Dunaj, Men, Sala, Neckar. U wybrzeży Morza Północnego leżą wyspy Fryzyjskie, na Morzu Bałtyckim wyspa Rugia.
Średniogórze Niemieckie obejmuje stare góry i płaskowyże porozdzielane kotlinami
i zapadliskami tektonicznymi. Główne pasma górskie Średniogórza to Schwarzwald, Wyżyna Szwabska,Wyżyna Frankońska, Las Bawarski, Las Turyński, Las Czeski i Góry Harzu.
Na granicy ze Szwajcarią i Austrią ciągną się Alpy Bawarskie i Salzburskie z najwyższym szczytem kraju Zugspitze (2 963 m n.p.m.) oraz leży Jezioro Bodeńskie.

KLIMAT
Umiarkowany ciepły, przeważnie łagodny, pod wpływem powietrza morskiego, zwłaszcza w północno-zachodniej części kraju i na wybrzeżach.
Zimy są łagodne, z częstymi odwilżami, a lata ciepłe. Na południu i wschodzie, w miarę słabnięcia wpływów powietrza morskiego, klimat staje się bardziej kontynentalny z chłodniejszymi zimami i cieplejszymi latami. Na Wyżynie Bawarskiej zimy są dość chłodne, a wiosny wczesne. W dolinie Renu otoczonej górami występują ciepłe lata i stosunkowo suche zimy.

FAUNA I FLORA
Na znacznej części powierzchni (ok.29%) rosną lasy z przewagą lasów iglastych (świerkowych i sosnowych). W Alpach występuje piętrowy układ roślinności: do wysokości 1 500 m n.p.m. głównie lasy bukowo-jodłowe, powyżej (do 1 700 m n.p.m.) świerkowe, kosodrzewina (do 1 900 m n.p.m.) i hale wysokogórskie (do 2 500 m n.p.m.). Na Nizinie Niemieckiej występują lasy brzozowo-dębowe, torfowiska i wrzosowiska.
Świat zwierzęcy typowy jest dla kontynentu europejskiego. Niemcy stanowią miejsce docelowe wielu migrujących ptaków.
Flora i fauna są chronione w licznych rezerwatach przyrody i parkach narodowych.

PARKI NARODOWE W NIEMCZECH (14)
- Park Narodowy Las Bawarski (1970)
- Park Narodowy Berchtesgaden (1978)
- Park Narodowy Szlezwicko-Holsztyńskie Morze Wattowe (1985)
- Park Narodowy Dolno Saksońskie Morze Wattowe (1986)
- Park Narodowy Hamburskie Morze Wattowe (1990)
- Park Narodowy Szwajcaria Saksońska (1990)
- Park Narodowy Vorpommersche Boddenlandschaft (1990)
- Park Narodowy Jasmund (1990)
- Park Narodowy Müritz (1990)
- Park Narodowy Doliny Dolnej Odry (1995)
- Park Narodowy Hainich (1997)
- Park Narodowy Eifel (2004)
- Park Narodowy Kellerwald-Edersee (2004)
- Park Narodowy Harz (2006)

KULTURA I SZTUKA
Niemcy zapisali się w kulturze światowej wielkimi nazwiskami.
W muzyce byli to m.in.: Georg Friedrich Handel (1685-1759), Jan Sebastian Bach (1685-1750), Ludwig van Beethowen (1770-1827), Carl Maria von Weber (1786-1826), Robert Schumann (1810-1856) i Richard Wagner (1813-1883).
Niemiecką literaturę reprezentują m.in.: Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), Fryderyk Schiller (1759-1805), bracia Grimm - twórcy znanych baśni - Wilhelm Karl (1786-1859) i Jacob Ludwig Karl (1785-1863), Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822), Teodor Mommsen (1817-1903) - Nagroda Nobla, 1902, Rudolf Eucken (1846-1926) - Nagroda Nobla 1908, Paul Heyse (1830-1914) - Nagroda Nobla 1910, dramaturg Gerhart Hauptmann (1862-1914) - Nagroda Nobla, 1912, Thomas Mann (1875-1955) - Nagroda Nobla, 1929, Nelly Sachs (1981-1970) - Nagroda Nobla 1966, Heinrich Boll (1917-1985) - Nagroda Nobla 1972 i Gunter Grass (ur. 1927) - Nagroda Nobla 1999.
W sztuce światową sławę zdobyli m.in.: Albrecht Durer (1471-1528), Lucas Cranach Starszy (1472-1553), Lucas Cronach Młodszy(1515-1586) i Hans Holbein Starszy (1465-1524).
Do historii światowej filozofii przeszli m.in.: Mistrz Eckhart (1260-1328), Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), Immanuel Kant (1724-1804), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), Ludwik Feuerbach (1804-1872), Arthur Schopenhauer (1788-1860), Fryderyk Nietzsche (1844-1900), Karl Jaspers (1883-1969).

OBIEKTY WPISANE NA LISTĘ ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO UNESCO
- Katedra w Akwizgranie (K I, II, IV, VI /1978)
- Katedra w Spirze (K II /1981)
- Kościół pielgrzymkowy w Wies (K I, III /1983)
- Pałace Augustusburg i Falkenlust w Brühl (K II, IV /1984)
- Katedra Mariacka i kościół Św. Michała w Hildesheim (K I, II, III /1985)
- Trewir - zabytki rzymskie, katedra Św. Piotra i kościół Mariacki (K I, III, IV, VI /1986)
- Lubeka - miasto hanzeatyckie (K IV /1987)
- Pałace i zespoły parkowe w Poczdamie i Berlinie (K I, II, IV /1990-1992-1999)
- Opactwo i klasztor Altenmünster w Lorsch (K III, IV /1991)
- Kopalnie w Rammelsberg i zespół zabytkowy w Goslar (K I, IV /1992)
- Bamberg (K II, IV / 1993)
- Opactwo Maulbronn (K II, IV /1993)
- Kolegiata, zamek i Stare Miasto w Quedlinburgu (K IV /1994)
- Huta żelaza w Völklingen (K II, IV /1994)
- Kopalnia skamielin w Messel (N I /1995)
- Zabytki upamiętniające pobyt Lutra w Eisleben i Wittenberdze (K IV, VI /1996)
- Katedra w Kolonii (K I, II, VI /1996)
- Budynki Bauhausu w Weimarze i Dessau (K I, II, IV /1996)
- Klasycystyczny Weimar (K III, VI /1998)
- Museumsinsel (Wyspa Muzeów) w Berlinie (K II, IV /1999)
- Zamek Wartburg (K III, VI /1999)
- Ogrody Dessau-Worlitz (K II, IV /2000)
- Wyspa klasztorna Reichenau (K III, IV, VI /2000)
- Kompleks przemysłowy kopalni Zollverein w Essen (K II, III /2001)
- Dolina górnego Renu (K II, IV, V /2002)
- Stare Miasta Stralsundu i Wismaru (K II, IV /2002)
- Park Mużakowski/Muskauer Park (K I, IV / 2004) - obiekt transgraniczny polsko-niemiecki
- Ratusz i posąg Rolanda na rynku w Bremie (K III, IV, VI/ 2004)
- Stare miasto w Ratyzbonie wraz z dzielnicą Stadtamhof (K II, III, IV /2006)
- Modernistyczne osiedla mieszkaniowe w Berlinie (K II, IV/2008)
- Granice Cesarstwa Rzymskiego (K I, II, III, IV, VI /2005, 2008) - obiekt transgraniczny z Wielką Brytanią
- Morze Wattowe (N VIII, IX, X/ 2009) - obiekt transgraniczny z Holandią

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Azjatycki Bank Rozwoju, Europejska Agencja Kosmiczna, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Międzynarodowa Organizacja Pracy, , Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodowy Trybunał Karny, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Rada Europy, Światowa Organizacja Handlu, Unia Europejska.

CIEKAWOSTKI
* Nagrodę Nobla przyznano dotąd 98 Niemcom.
* Trzy niemieckie landy graniczą z Polską: Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia
i Brandenburgia.

WYBRANE PRZEWODNIKI TURYSTYCZNE
Niemcy, Michael Ivory, Przewodniki National Geographic, 2005
Niemcy, Opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo Helion, 2009
Niemcy Przewodnik DK, Opracowanie zbiorowe, Hachette Livre Polska, 2009

BIBLIOGRAFIA
Czapliński W., Galos A., Korta W., Historia Niemiec, Ossolineum, Wrocław 1990
Dynastie Europy, pod redakcją A. Mączaka, Wrocław 2003
Friedenthal R., Marcin Luter, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991
Historia Europy, pod redakcją A. Mączaka, Ossolineum, Wrocław 1997
Historia Świata. Ostatnie pięćset lat, pod redakcją Esmonda Wrighta, Powszechna Agencja Informacyjna S.A., Warszawa 1992
Kamińska K., Gaca A., Historia powszechna ustrojów państwowych, Dom Organizatora, Toruń 2002
Krasuski J., Historia Niemiec, Ossolineum, Wrocław 1998
Paluszyński T., Historia Niemiec i państw niemieckich. Zarys dziejów politycznych, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu, Poznań 2006
Rostworowski E., Historia powszechna. Wiek XVIII.,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994
Salmonowicz S., Fryderyk II, Ossolineum, Wrocław 1985
Salmonowicz S., Fryderyk Wielki, Ossolineum, Wrocław 2006
Salmonowicz S., Prusy - dzieje państwa i społeczeństwa, Warszawa 2004
Słownik dynastii Europy, pod redakcją J. Dobosza i M. Serwańskiego, Poznań 1999
Staszewski J., August II Mocny, Ossolineum, Wrocław 1998
Staszewski J., August III Sas, Ossolineum, Wrocław 1989
Wheatcroft A., Habsburgowie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000

POLECAM STRONY
www.cometogermany.com - strona Niemieckiej Centrali Turystycznej
www.deutschland.de - oficjalny portal RFN
www.germanplaces.com - strona - przewodnik turystyczny po Niemczech
www.germany.archiseek.com - strona poświęcona m.in. architekturze niemieckiej
www.goethe.de - strona Goethe-Institut
www.niemcy.ovh.org - strona o państwie niemieckim
www.niemcy-turystyka.pl - oficjalna strona turystyczna Niemiec po polsku (strona Niemieckiej Centrali Turystycznej)
www.trzeciarzesza.info - strona przedstawiająca historię III Rzeszy
 
DESTYNACJE EUROPEJSKIE  ATRAKCJE TURYSTYCZNE EUROPY
STRONA ZAWODOWEGO PILOTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH